Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej i cookies.
Spółka: Super Krak S.A. z siedzibą Krakowie (31-231), przy ulicy Bociana 6 , zwana dalej Administratorem,  szanuje prywatność użytkowników odwiedzających jej stronę internetową i dokłada wszelkiej staranności, aby każdy kto pragnie odwiedzić tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.
Dlatego przed skorzystaniem z serwisu https://nowasiewna3.pl/ zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z treścią naszej Polityką Prywatności.
Korzystając już z serwisu https://nowasiewna3.pl/ akceptuje Pan/Pani zasady niniejszej Polityki Prywatności.

  • Metody zbierania danych.

Dane zbierane są w dwóch podstawowych zakresach:
1. w ramach nawiązywania komunikacji poprzez formularze kontaktowe/komunikacyjne na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt
– dane osobowe min.: imię i nazwisko, adres e-mail, inne podane w treści – są wykorzystywane jedynie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia właściwych działań będących adekwatną reakcją na zapytanie lub komentarz,  na który oczekują Państwo odpowiedzi,

2. W ramach przycisku „Call Back” dostępnego na każdej stronie serwisu https://nowasiewna3.pl/ w wersji stacjonarnej.
– dane osobowe w postaci.: imię i nazwisko, numer telefonu – są wykorzystywane jedynie do kontaktu na Państwa prośbę.
3. w ramach automatycznego przetwarzania i plików cookies
– podczas Państwa odwiedzin serwisu Administratora zbierane są dane dotyczące wizyty, min.:

  • adres IP (każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią),
  • pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dla Państwa wygody serwis Administratora używa plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników, zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Serwis Administratora stosuje typy plików cookies, np.:

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),

takie jak poniżej.
– dla celów statystyk i analiz:

– dla celów określenia sposobu używania strony przez użytkowników:

– dla celów marketingowych – pod kątem dopasowanie ofert dla użytkowników na stronie, aby reklamy były trafne i przyciągały uwagę poszczególnych użytkowników:

  • cookies Facebook Ads – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod ich adresem,
  • cookies Google AdWords – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod ich sdresem,

– dla celów tymczasowego przechowywania informacji w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Niniejszym serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
W szczególności takie cookies to:

  • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem:http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
  • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresemhttp://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies –  jest  dobrowolną zgodą na ich przetwarzanie.
Zgoda niniejsza może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez dokonanie zmiany ustawień.
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
*Kompleksowy obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu oraz przesłanie informacji marketingowych i ofert handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobwych w celu przesłania informacji marketingowych i ofert handlowych na podany numer telefonu.
Zgoda na profilowanie danych osobowych ws posób zautomatyzowany, w celu doboru indywidualnego, preferowanego zakresu oferty i promocji.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Super Krak S.A. z siedzibą w Krakowie (kod 31-231 ul.Bociana 6 tel. 12 61 64 108 (106) e-mail: sekretariat@superkrak.com.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO: – pracownikom / współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO dla potrzeb zrealizowania celu wskazanego w zgodzie, – podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia przez ADO usług, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, z zachowaniem wymaganych prawem gwarancji zapewniających bezpieczeństwo danych, – Instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania w każdym czasie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 6. Wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail inspektor@superkrak.com.pl wskazany wyżej albo drogą pocztową na adres wskazany wyżej, lub poprzez wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go ADO. Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz ich usunięcie przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 7. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od ADO , a mianowicie komunikowania się z nim za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w taki sposób (np. wybranych przez Pana/Panią podmiotów w zakresie usług teleinformatycznych). 8. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego odpowiedniego organu nadzorczego), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.